SUPEIN LIITTOKOKOUS 2020

Kesällä 2020 järjestetään SuPerin liittokokous, jota ennen käydään kahdet päättäjävaalit. Näissä vaaleissa sinä pääset valitsemaan edustajat liittokokoukseen, jäsenet seuraavaan edustajistoon ja ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi. Voit myös itse asettua ehdolle päättäjäksi! SuPerin liittokokous on liiton tärkein päättäjä. Liittokokous valitsee mm. puheenjohtajan ja linjaa toimintaa seuraavalle kaudelle. Lisätietoa liittokokouksesta löydät tästä.

AIKATAULU SUPERIN LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN  VAALEJA VARTEN 2020  

Ti 31.12.2019 saakka ammattiosastoissa tarkistetaan jäsenten jäsentietoja.   

Ke 1.1.2020 mennessä ammattiosastot tai jäsenet itse ilmoittavat puuttuvat ja virheelliset tiedot liiton jäsenyksikköön.  

Ke 15.1.2020 mennessä liitossa laaditaan lopullinen jäsenluettelo, joka toimii äänioikeutettujen ja vaalikelpoisten jäsenten luettelona sekä lasketaan liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten lukumäärät kussakin vaalipiirissä.

To 16.1.2020 jäsenluettelo ja edustajien lukumäärät annetaan tiedoksi liittohallitukselle.  

Pe 17.1.2020 liitosta lähetetään ammattiosastoille tieto liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten lukumääristä kussakin vaalipiirissä. Ehdokkaiden asettaminen alkaa.  

To 20.2.2020 ehdokkaiden asettaminen päättyy, ja  asiamiesten on viimeistää lähetettävä valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen hakemukset (= ehdokasasiakirjat) sähköisesti liiton vaalilautakunnalle. Postitse lähetettyjen asiakirjojen on oltava liiton toimistossa viimeistään tänä päivänä.  

Pe 21.2.2020 saakka edellä mainittuja asiakirjoja tarkastetaan liiton toimistossa ja mahdollisia oikaisuja pyydetään asiamiehiltä.   

Ke 26.2.2020 asiamiesten   oikaisupyyntöihin tekemien vastineiden on viimeistään oltava liitossa.   

Pe 28.2.2020 liiton vaalilautakunta käsittelee lopullisesti valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat, päättää ehdokaslistojen hyväksymisestä ja hylkäämisestä, päättää vaaliliittotunnusten ja -sopimusten hyväksymisestä ja arpoo sekä vaaliliittojen keskinäisen järjestyksen että yksittäisten ehdokkaiden järjestyksen vaalijärjestyksen mukaisesti.   

Ma 2.3.2020 Tiedot hyväksytyistä ehdokkaista sekä vaaliliittojen keskinäisestä järjestyksestä ja yksittäisten ehdokkaiden järjestyksestä annetaan sähköpostilla tiedoksi ehdokkaille ja näiden asiamiehille sekä toimitetaan Editaan ehdokaslistojen yhdistelmien laatimista varten.  

To 5.3.2020 liittohallitukselle annetaan tiedoksi hyväksytyt ja hylätyt ehdokaslistat.   

To 12.3.2020 postitetaan äänestysaineisto kaikille äänioikeutetuille jäsenille ja liiton verkkosivuilla julkaistaan ehdokaslistat ja äänestysohjeet.   

Ke 18.3.2020 alkaa sähköinen äänestys klo 00.01.

Ma 6.4.2020 on vaalien päättymispäivä ja postitse lähetettävien äänestyslippujen viimeinen postituspäivä. Sähköinen äänestys päättyy klo 23.59.  

Ti 14.4.2020 on postitse lähetettyjen äänestyslippujen viimeinen hyväksytty saapumispäivä.  

Ke 15.4. 2020 vaalilautakunta käsittelee epäselvät äänestysliput.

To 16.4.2020 aloitetaan vaalituloksen laskeminen.  

Ma 20.4.2020 vaalilautakunta saa vaalituloksen raportteineen sähköpostilla.  

To 23.4.2020 liittohallitus vahvistaa vaalien tuloksen ja  se ilmoitetaan asiamiehille.  

To 7.5.2020 liitosta lähetetään valtakirjat liittokokousedustajille ja edustajiston jäsenille .  

Ke – to 10. – 11.6.2020 SuPerin liittokokous kokoontuu Helsingissä.